Represseeritu Imbi Käspri tööl lubjavabrikus Inta vangilaagris. Siber, 1955-1956.a.

Sündmused

represseerimine 1950
Represseeritu Imbi Käspri Inta lubjavabrikus.
Kogu: Tartu Linnamuuseum
Eseme viide: TM F 1261:2