Eestlased Siberis
------ Interaktiivne multimeediakaart ------

Eesti Vabariik okupeeriti 1940. aasta suvel Nõukogude Liidu poolt. Vastupanu vältimiseks asus uus võim vangistama eestlaste ühiskonna eliiti ning repressioonid laienesid varsti teistele ühiskonnakihtidele. Punane terror jätkus 1944. aasta sügisel pärast Eesti teistkordset sattumist Nõukogude Liidu meelevalda. Kommunistliku võimu laiaulatuslikemaks inimsusevastasteks kuritegudeks Baltikumis olid küüditamised, millega saadeti kodunt Siberisse ja mujale Nõukogude Liitu asumisele kümneid tuhandeid inimesi. Eestis toimus kaks massküüditamist (1941. aasta juunis 1949. aasta märtsis) ja mitmeid väiksemaid.

Eesti muuseumites on suur hulk erinevaid esemeid, mis on eestlaste vangistamiste ja väljasaatmisega Siberisse 20. sajandi keskpaigas. Museaalid kirjeldavad tänasel päeval eestlaste sinna viimist, kohanemist ja igapäevaelu ning ka paljude kaasmaalaste tagasijõudmist. Nende kultuuriväärtuste info abil saab õppida tundma üht olulist tahku eestlaste kultuuriloos.