Ridaelamud Krasno-Uralskis 1941/42. a talvel

Sündmused

valmistamine 1993
Pilttrükis kirjastus Olioni poolt välja antud kogumikust "Eestlased tööpataljonides 1941-1942". Kogumikus olevad pildid Uurali tööpataljonist nr 17 joonistas autor oma mälestustele tuginedes 1988.-1989. aastatel.
represseerimine 1941
Joonistus kolmest lumme mattunud palkidest ehitatud barakist, kus eestlastest tööpataljonlased elasid. Korstendest tõuseb suitsu. Mööda sissetrambitud rada kulgeb katelokiga, vatjovkas ja viiskudes mees. Barakkide vahel on näha hulgaliselt metsa mahavõtmisest jäänud kännutüükaid, mis tagaplaanil kasvab üle kuusemetsaks. Joonistus on pealkirjastatud: "Ridaelamud" Krasno-Uralskis 1941/1942 a. talvel.
mobilisatsioon 7.1941
NSVL poolt okupeeritud Eestis toimus 1941. a suvel rahvusvahelise õiguse vastaselt kutsealuste ja üldmobilisatsioon. Juulis toimunud üldmobilisatsiooni käigus viidi Venemaale üle 30 tuhande eesti mehe. Rindeväeosade asemel suunati nad hoopis tööpataljonidesse, kus ligi kolmandik neist haiguste, kurnatuse ja alatoitluse kätte järgneval talveperioodil suri. Leo Leola poolt tehtud pildid peegeldavad meeste elu tööpataljonis Uurali piirkonnas.

Seotud isikud

Kogu: Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum