Söökla

Sündmused

valmistamine 1993
Pilttrükis kirjastus Olioni poolt välja antud kogumikust "Eestlased tööpataljonides 1941-1942". Kogumikus olevad pildid Uurali tööpataljonist nr 17 joonistas autor oma mälestustele tuginedes 1988.-1989. aastatel.
represseerimine 1941
Pildike laagri sööklast, kus on näha kolme lauda. Tagumise laua taga istuvad kaks naist. Esiplaanil oleva laua taga istub mees (Leo Leola on siin kujutanud ennast), lusikas käes ning supitaldrik ees. Laua kõrval seisab rätikutesse mähitud vanem naine, kes hoiab käes leivatükki. Pildi annotatsioon annab teada: "Elu lõpuni tänan ma Sind, tundmatu ema 200 gr leiva eest. Tean, kui raske oli Sul seda anda ja mul seda vastu võtta". Söökla tagaseinal loosung "Isamaa eest - Stalini eest" (vene keeles), mille all veel rida mittetuvastatavaid portreesid.
mobilisatsioon 7.1941
NSVL poolt okupeeritud Eestis toimus 1941. a suvel rahvusvahelise õiguse vastaselt kutsealuste ja üldmobilisatsioon. Juulis toimunud üldmobilisatsiooni käigus viidi Venemaale üle 30 tuhande eesti mehe. Rindeväeosade asemel suunati nad hoopis tööpataljonidesse, kus ligi kolmandik neist haiguste, kurnatuse ja alatoitluse kätte järgneval talveperioodil suri. Leo Leola poolt tehtud pildid peegeldavad meeste elu tööpataljonis Uurali piirkonnas.

Seotud isikud

Kogu: Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum