27. juuli 1941. Tallinn-Leningrad-Uural

Sündmused

valmistamine 1993
Pilttrükis kirjastus Olioni poolt välja antud kogumikust "Eestlased tööpataljonides 1941-1942". Kogumikus olevad pildid Uurali tööpataljonist nr 17 joonistas autor oma mälestustele tuginedes 1988.-1989. aastatel.
represseerimine 27.7.1941
Pildil on Nõukogude võimu poolt sunniviisiliselt mobiliseeritud eesti mehed laeval J. V. Stalin, teel läbi Soome lahe Leningradi ning sealt edasi Uurali poole. Meeste nägudel peegeldub kannatus, osad neist vaatavad merele, kus vees lõhkeb mürsk ning on näha ka teist laeva.
mobilisatsioon 7.1941
NSVL poolt okupeeritud Eestis toimus 1941. a suvel rahvusvahelise õiguse vastaselt kutsealuste ja üldmobilisatsioon. Juulis toimunud üldmobilisatsiooni käigus viidi Venemaale üle 30 tuhande eesti mehe. Rindeväeosade asemel suunati nad hoopis tööpataljonidesse, kus ligi kolmandik neist haiguste, kurnatuse ja alatoitluse kätte järgneval talveperioodil suri. Leo Leola poolt tehtud pildid peegeldavad meeste elu tööpataljonis Uurali piirkonnas.

Seotud isikud

Kogu: Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum
Eseme viide: TM _ 2085:1 K 124:1