Meid ootab helge, stalinlik, päikeseline tulevik

Sündmused

valmistamine 1993
Pilttrükis kirjastus Olioni poolt välja antud kogumikust "Eestlased tööpataljonides 1941-1942". Kogumikus olevad pildid Uurali tööpataljonist nr 17 joonistas autor oma mälestustele tuginedes 1988.-1989. aastatel.
represseerimine 1941
Pildil rong mobiliseeritud eestlastega, keda transporditakse Krasno-Urslaskisse. Teekond viib läbi Vologda, Kirovi, Permi ja Sverdlovski - kogupikkusega 2400 km. Vaguni uksed on lahti, mehed laulavad ja mängivad kitarri. Kaks meest on vaguni katusel. Rong on sõitmas just läbi raudteesilla, eemal on näha maanteed kahe veoautoga.
mobilisatsioon 7.1941
NSVL poolt okupeeritud Eestis toimus 1941. a suvel rahvusvahelise õiguse vastaselt kutsealuste ja üldmobilisatsioon. Juulis toimunud üldmobilisatsiooni käigus viidi Venemaale üle 30 tuhande eesti mehe. Rindeväeosade asemel suunati nad hoopis tööpataljonidesse, kus ligi kolmandik neist haiguste, kurnatuse ja alatoitluse kätte järgneval talveperioodil suri. Leo Leola poolt tehtud pildid peegeldavad meeste elu tööpataljonis Uurali piirkonnas.

Seotud isikud

Kogu: Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum
Eseme viide: TM _ 2085:2 K 124:2