Kolhoosipõld

Sündmused

valmistamine 1993
Pilttrükis kirjastus Olioni poolt välja antud kogumikust "Eestlased tööpataljonides 1941-1942". Kogumikus olevad pildid Uurali tööpataljonist nr 17 joonistas autor oma mälestustele tuginedes 1988.-1989. aastatel.
represseerimine 10.1941
Pilt kartulipõllul askeldavast kolmest mehest, kes kuuvalgel ööl püüavad salaja käte ning kaevekepikesega oma korve ja katelokke kartulitega täita. Pildi keskel on raamistatud silt "Teade. Kolhoosipõllule minek on RANGELT KEELATUD. Keelust üleastujaid TULISTATAKSE HOIATAMATA! Oktoober 1941". Kaugemal on näha metsatukka ning ühte barakki.
mobilisatsioon 7.1941
NSVL poolt okupeeritud Eestis toimus 1941. a suvel rahvusvahelise õiguse vastaselt kutsealuste ja üldmobilisatsioon. Juulis toimunud üldmobilisatsiooni käigus viidi Venemaale üle 30 tuhande eesti mehe. Rindeväeosade asemel suunati nad hoopis tööpataljonidesse, kus ligi kolmandik neist haiguste, kurnatuse ja alatoitluse kätte järgneval talveperioodil suri. Leo Leola poolt tehtud pildid peegeldavad meeste elu tööpataljonis Uurali piirkonnas.

Seotud isikud

Kogu: Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum
Eseme viide: TM _ 2085:5 K 124:5