Jõululäkitus

Sündmused

valmistamine 1993
Pilttrükis kirjastus Olioni poolt välja antud kogumikust "Eestlased tööpataljonides 1941-1942". Kogumikus olevad pildid Uurali tööpataljonist nr 17 joonistas autor oma mälestustele tuginedes 1988.-1989. aastatel.
represseerimine 24.12.1941
Stseen kujutab jõulude pidamist barakis 1941. aastal. Tööpataljonis teenivad, rusutud nägudega mehed on kogunenud ümber laual seisva kaunistatud jõulukuuse - osad inimestest seisavad, osad istuvad, üks meestest loeb ette jõululäkitust. Pildi allkirja all on kirillitsas laagrit tähistav akronüüm YBC HP 17.
mobilisatsioon 7.1941
NSVL poolt okupeeritud Eestis toimus 1941. a suvel rahvusvahelise õiguse vastaselt kutsealuste ja üldmobilisatsioon. Juulis toimunud üldmobilisatsiooni käigus viidi Venemaale üle 30 tuhande eesti mehe. Rindeväeosade asemel suunati nad hoopis tööpataljonidesse, kus ligi kolmandik neist haiguste, kurnatuse ja alatoitluse kätte järgneval talveperioodil suri. Leo Leola poolt tehtud pildid peegeldavad meeste elu tööpataljonis Uurali piirkonnas.

Seotud isikud

Kogu: Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum
Eseme viide: TM _ 2085:7 K 124:7