Elu piirimail

Sündmused

valmistamine 1993
Pilttrükis kirjastus Olioni poolt välja antud kogumikust "Eestlased tööpataljonides 1941-1942". Kogumikus olevad pildid Uurali tööpataljonist nr 17 joonistas autor oma mälestustele tuginedes 1988.-1989. aastatel.
represseerimine 1.1942
Joonistus kujutab stseeni, kus rongi vedur on relssidelt maha jooksnud ning seitsme tööpataljonlast püüavad palke kasutades rattaid tagasi õigeks lükata. Pildi paremas servas laasib lõkke ääres seisev mees kirvega oksa. Ilm on tuisune. Tagaplaanil on tume kuusemets. Pildi pealkirjaks on "Elu piirimail. Jaan. 1942. Külma -40. Karm (t)öö kella 1:00-4:00. Tagasi 8 km. Tööpäev ootab".
mobilisatsioon 7.1941
NSVL poolt okupeeritud Eestis toimus 1941. a suvel rahvusvahelise õiguse vastaselt kutsealuste ja üldmobilisatsioon. Juulis toimunud üldmobilisatsiooni käigus viidi Venemaale üle 30 tuhande eesti mehe. Rindeväeosade asemel suunati nad hoopis tööpataljonidesse, kus ligi kolmandik neist haiguste, kurnatuse ja alatoitluse kätte järgneval talveperioodil suri. Leo Leola poolt tehtud pildid peegeldavad meeste elu tööpataljonis Uurali piirkonnas.

Seotud isikud

Kogu: Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum