Supitooja

Sündmused

valmistamine 1993
Pilttrükis kirjastus Olioni poolt välja antud kogumikust "Eestlased tööpataljonides 1941-1942". Kogumikus olevad pildid Uurali tööpataljonist nr 17 joonistas autor oma mälestustele tuginedes 1988.-1989. aastatel.
represseerimine 3.1942
Pilt supitoojast, mehest, kes kelgu ette rakendatuna tirib kelku, millel puust tünn supiga, katteks palakas. Joonistuse annotatsioon annab teada: "Märts 1942. Täna on tema käes supitoomise kord. Supitoojale 0,5l lisa. TPI õppejõud, lõpetanud Inglismaal ülikooli. Eestlane. Ta jäi ellu". Vatjovkas ja läkiläkis mees kulgeb mööda teed, taamal on üksik hoone ning metsaviirg.
mobilisatsioon 7.1941
NSVL poolt okupeeritud Eestis toimus 1941. a suvel rahvusvahelise õiguse vastaselt kutsealuste ja üldmobilisatsioon. Juulis toimunud üldmobilisatsiooni käigus viidi Venemaale üle 30 tuhande eesti mehe. Rindeväeosade asemel suunati nad hoopis tööpataljonidesse, kus ligi kolmandik neist haiguste, kurnatuse ja alatoitluse kätte järgneval talveperioodil suri. Leo Leola poolt tehtud pildid peegeldavad meeste elu tööpataljonis Uurali piirkonnas.

Seotud isikud

Kogu: Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum