Kivimurd

Sündmused

valmistamine 1993
Pilttrükis kirjastus Olioni poolt välja antud kogumikust "Eestlased tööpataljonides 1941-1942". Kogumikus olevad pildid Uurali tööpataljonist nr 17 joonistas autor oma mälestustele tuginedes 1988.-1989. aastatel.
represseerimine 5.1942
Stseen kivimurrust, kus üksik mees raiub vasaraga suuremaid kive tükkideks. Tema ees on kaks relssidel seisvat vagonetti, mida kividega täidetakse. Murru põhjas on näha kahte hoonet - tõenäoliselt kuur ning soojak - ning pikka treppi, mis viib kivimurru ülemisele servale, kus paikneb üks pikema aknareaga hoone. Pildi annotatsioon annab teada: "8 kuupmeetrit kivi, läbimõõduga 22 cm. 1942. a maikuul. Temperatuur +35C".
mobilisatsioon 7.1941
NSVL poolt okupeeritud Eestis toimus 1941. a suvel rahvusvahelise õiguse vastaselt kutsealuste ja üldmobilisatsioon. Juulis toimunud üldmobilisatsiooni käigus viidi Venemaale üle 30 tuhande eesti mehe. Rindeväeosade asemel suunati nad hoopis tööpataljonidesse, kus ligi kolmandik neist haiguste, kurnatuse ja alatoitluse kätte järgneval talveperioodil suri. Leo Leola poolt tehtud pildid peegeldavad meeste elu tööpataljonis Uurali piirkonnas.

Seotud isikud

Kogu: Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum