Inimese muutumine – aastad 1939 ja 1942.

Sündmused

valmistamine 1993
Pilttrükis kirjastus Olioni poolt välja antud kogumikust "Eestlased tööpataljonides 1941-1942". Kogumikus olevad pildid Uurali tööpataljonist nr 17 joonistas autor oma mälestustele tuginedes 1988.-1989. aastatel.
represseerimine 1942
Pilt mehest nimega S., kes näitab kontrasti tekitamise eesmärgil vaatajale kujutist oma "eelmisest", ennesõjaaegsest elust. Ühel pool on kirje: "1942. a. Sm. S. Teostatava genotsiidi näidis. Kaal: 56 kg", teisel pool "1939. a. Härra S. peakelner Tallinna esindushotellis. Kaal: 105 kg". Kujutist hoidval mehel on käes katelok, jalas viisud. Tagaplaanil käivad kaevatööd metsas.
mobilisatsioon 7.1941
NSVL poolt okupeeritud Eestis toimus 1941. a suvel rahvusvahelise õiguse vastaselt kutsealuste ja üldmobilisatsioon. Juulis toimunud üldmobilisatsiooni käigus viidi Venemaale üle 30 tuhande eesti mehe. Rindeväeosade asemel suunati nad hoopis tööpataljonidesse, kus ligi kolmandik neist haiguste, kurnatuse ja alatoitluse kätte järgneval talveperioodil suri. Leo Leola poolt tehtud pildid peegeldavad meeste elu tööpataljonis Uurali piirkonnas.

Seotud isikud

Kogu: Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum
Eseme viide: TM _ 2085:4 K 124:4