Viisuvabrik

Sündmused

valmistamine 1993
Pilttrükis kirjastus Olioni poolt välja antud kogumikust "Eestlased tööpataljonides 1941-1942". Kogumikus olevad pildid Uurali tööpataljonist nr 17 joonistas autor oma mälestustele tuginedes 1988.-1989. aastatel.
represseerimine 11.1942
Pilt kujutab nelja kasahhi ruumis puukoore ribadest viiske punumas. Tundub, et mehed istuvad suure viisumaterjali kuhja otsas ning põrandal on väiksem kuhi juba valmis viiske. Ruumis on veel raudahi, millel teekann, ja paar järi. Laes ripub petrooliumlamp. Pildi annotatsioon on: "Viisuvabrik". Lagunenud metsatööliste maja, mida jagasime sõpradega lõunast. Toiduks kapsalehed ja loomapeedid. Linnast 22 km".
mobilisatsioon 7.1941
NSVL poolt okupeeritud Eestis toimus 1941. a suvel rahvusvahelise õiguse vastaselt kutsealuste ja üldmobilisatsioon. Juulis toimunud üldmobilisatsiooni käigus viidi Venemaale üle 30 tuhande eesti mehe. Rindeväeosade asemel suunati nad hoopis tööpataljonidesse, kus ligi kolmandik neist haiguste, kurnatuse ja alatoitluse kätte järgneval talveperioodil suri. Leo Leola poolt tehtud pildid peegeldavad meeste elu tööpataljonis Uurali piirkonnas.

Seotud isikud

Kogu: Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum